Usługi: Kredyt hipoteczny

Lista dokumentów dla osób prywatnych

 • Ostatnia deklaracja podatkowa dla pracownika/ PIT-11 /
 • Ostatnie 3 wynagrodzenia
 • Wyciąg z rachunków bankowych za 3 ostatnie miesiące
 • Szczegółowa historia kredytowa www.bik.pl
 • list referencyjny z banku lub BIK.pl (wszystkie narodowości z wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Hiszpanii)

 

Lista dokumentów dla osób prowadzących działalność gospodarczą

 • Deklaracja podatkowa PIT-36L za ostatnie 2 lata
 • historia rachunków bankowych za ostatnie 2 lata
 • Sprawozdanie finansowe za ostatnie 2 lata
 • Wyciągi bankowe za ostatnie 3 miesiące
 • Szczegółowa historia kredytowa www.bik.pl
 • list referencyjny z banku lub BIK.pl (wszystkie narodowości z wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Hiszpanii)

 

Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w języku hiszpańskim i zatwierdzone apostyllą
Każdy bank ma prawo prosić o dodatkowe dokumenty