Usługi: Koszty związane z kupnem nieruchomości

  • Kupno nowej nieruchomości - 10% VAT + podatek AJD
  • Kupno nieruchomości wtórnej :
    • Wartość nieruchomości do 400 000 euro - 8%, od 400 000 do 700 000 - 9%, od 700 000 euro - 10%
  • Rejestracja nieruchomości u notariusza od 1% do 1,5%
  • koszty prawnicze : 1% + VAT( nie mniej niż 1500 euro )
  • udzielenie pełnomocnictwa
  • NIE - indywidualny numer podatkowy dla obcokrajowca - ок. 200 euro